Despre CPV

Ce este CPV?

CPV constă într-un vocabular principal pentru determinarea obiectului unui contract, şi într-un vocabular suplimentar pentru adăugarea unor informaţii ulterioare de calitate.

Vocabularul principal se bazează pe o structură arborescentă alcătuită din coduri formate din maxim 9 cifre (un cod de 8 cifre plus o cifră de verificare) asociate cu o formulă care descrie tipul de furnizori, lucrările sau serviciile ce fac obiectul contractului.

Fiecare dintre ultimele trei cifre conferă un grad mai mare de precizie în interiorul fiecărei categorii.

Cea de-a noua cifră serveşte la verificarea cifrelor precedente.

Vocabularul suplimentar poate fi utilizat pentru a completa descrierea obiectului contractului de achiziţii. Vocabularul suplimentar este alcătuit dintr-un cod alfanumeric căruia îi corespunde o denumire care permite efectuarea de precizări suplimentare privind natura sau destinaţia specifică a bunurilor ce urmează a fi achiziţionate.

Codul alfanumeric cuprinde:

Cum se utilizează CPV

Utilizarea clasificării CPV este obligatorie în formularele standard?

Utilizarea CPV este obligatorie în Uniunea Europeană începând cu data de 1 februarie 2006.

Versiunea CPV 2008 este versiunea CPV actuală pentru:

  1. A completa anunţurile de participare
  2. A căuta oportunităţi de afaceri în TED
  3. A găsi anuţuri privind contractele de achiziţii publice din TED

Cum se completează un anunţ de participare cu CPV?

Autorităţile contractante ar trebui să încerce să găsească codul ce descrie cu cea mai mare acurateţe achiziţia avută în vedere. Deşi în anumite situaţii autorităţile contractante ar putea selecta mai multe coduri, este important să se selecteze un singur cod pentru denumirea anunţului.

În cazul în care nivelul de precizie al CPV este insuficient, autorităţile contractante ar trebui să se raporteze la diviziunea, grupul, clasa sau categoria care descriu cel mai bine achiziţia avută în vedere – un cod mai general care să poată fi recunoscut prin faptul că are mai multe cifre zero.